PUSHBALLI REEGLID

Pushball on meeskonnamäng. Võistlus toimub kahe võistkonna vahel. Mäng ei nõua eelnevaid oskusi ega spetsiaalset treeningut seega sobib ta kõigile. Mängu eesmärk on saada vastasest rohkem punkte.

pushball reeglidMÄNGUPLATS

Mäng toimub tasasel muru- või liivaväljakul. Mängida võib ka talvel. Mänguväljaku soovituslik suurus on 20 X 40 meetrit.

MÄNGUVAHEND

Mänguvahendiks on täispuhutud kummipall läbimõõduga 1,8 m.

VÕISTKOND

Platsil on korraga kummastki võistkonnast 4 mängijat. Võistkonda kuulub maksimaalselt 6 mängijat. Võistkond koosneb 4 põhimängijast ja 2 vahetusmängijast. Vanuselist piirangut võistlejatele ei seata, kuigi mängu iseloomu arvestades, võiks võistkonna noorim liige olla vähemalt 18 aastane.

MÄNGU KESTVUS

Ühe mängu kestvuseks on 2 X 2 minutit reaalset mänguaega. Mängu katkestuste ajaks pannakse aeg seisma. Kahe poolaja vahel on vaheaeg kestvusega 5 minutit. Võidab see, kes on mängu jooksul saanud rohkem punkte. Kui põhiajal jääb punktide seis viigiliseks, rakendatakse lisaaega, mille kestvus on 1 minut. Kui ka lisaajal jääb mäng viigiliseks, mängitakse kuni esimese punktini. Üks poolaeg kestab 2 minutit, mille järel vahetavad võistkonnad platsil pooli.

PUNKTIDE SAAMINE

Mõlemal võistkonnal on mänguväljakul oma pool (20 X 20m), mis on omakorda jaotatud pooleks (20 X 10m). Võistkond saab kaks punkti, kui ta suudab palli toimetada üle vastasvõistkonna poole otsajoone. Võistkond saab ühe punkti, kui suudab poolaja lõpuks või mängu lõpuks hoida palli vastasvõistkonna poolel. Punkte arvestatakse ka mõlema poolaja keskel (peale 1 minutilist mänguaega). Punkte antakse vastavalt sellele, kus pall hetkel asub. Kui pall on audis, siis tuuakse pall väljaku keskele, samale joonele, kust pall auti läks ja punktid arvestatakse sellest kohast. Poolaja keskel punktide arvestamisel mängu ei katkestata.

MÄNGU KÄIK

1) Mängu alustamiseks asetatakse pall mänguväljaku keskele ja võistkonnad asuvad kumbki palli juurde enda väljaku poolele. Mäng algab kohtuniku vilega, mille peale kumbki võistkond üritab esimesena toimetada pall vastasvõistkonna otsajoone taha.

2) Palli võib edasi liigutada kõikide kehaosadega, kas mööda maad või kandes. Vastasvõistkonnal on samas õigus takistada palli liikumist samade vahenditega. Palli liigutamiseks ei tohi kasutada mitte mingisuguseid muid abivahendeid peale enda kehaosade

3) Kui pall läheb mänguplatsilt välja, tuuakse pall väljaku keskele, samale joonele kust pall mänguplatsilt välja läks, mõlemad võistkonnad tulevad palli juurde ja kohtuniku vile peale mäng jätkub.

4) Kui üks võistkond viib palli üle vastasvõistkonna otsajoone, saab ta kolm punkti. Seejärel alustatakse mängu uuesti keskjoonelt.

5) Mängu ajal võib teha ühe mängijate vahetuse. Mängijate vahetus võib toimuda ainult kahe poolaja vahel. Erandkorras võib vahetus toimuda ka poolaegade keskel, kui mõni mängijatest on saanud vigastada ja ei ole võimeline mängu jätkama. Vahetada võib maksimaalselt 3 mängijat. Mängijate vahetus ei ole kohustuslik.

KEELATUD ON:

1) olla otseses füüsilises kontaktis vastasvõistlejaga, takistades nii tema liikumist (tõugata, jalga ette panna, riietest rebida, kinni hoida, trügida). Puutuda tohib ainult palli.

2) vaielda kohtunikuga. Kohtunikul on alati õigus ja kohtuniku otsused edasikaebamisele ei kuulu.

3) kasutada mängu ajal ebatsensuurseid väljendeid vastasvõistlejate, kohtunike ja pealtvaatajate kohta.

4) kasutada mängu ajal muid abivahendeid peale enda kehaosade.

5) tulla platsile spetsiaalsetes või ebasobivates jalatsites (jalgpallitossud, saapad, kingad jne.) Lubatud on ainult tavalised spordijalatsid.

KARISTUSED

1) Määruste rikkumiste eest saadud karistused on võistkondlikud.

2) Igasugune määruste esmane tahtlik rikkumine toob võistkonnale kaasa kollase kaardi. Teistkordne tahtlik määruste rikkumine samas mängus toob võistkonnale kaasa viimase rikkumise teinud võistleja mängust eemaldamise.

3) Tahtmatu rikkumise puhul, kui vea teinud võistkond saab mingi eelise vastasvõistkonna ees, mäng peatatakse ja võistkond, kellele rikkumine tehti, saab vabalt alustada rünnakut. Rikkumise teinud võistkond peab asuma 5 meetri kaugusel, kuid mitte kaugemal kui enda poole otsajoon ja võib asuda kaitsesse peale seda, kui kohtunik on palli lahti vilistanud.